Friday, February 10, 2012

Visby domkyrka

Visby Sankta Maria domkyrka, under medeltiden kallad Vår kära frus kyrka, byggdes som gästkyrka för tyska handelsmän. Bygget av kyrkan påbörjades omkring 1175. Det är den tredje äldsta kyrkan som byggts i Visby, och den invigdes som församlingskyrka år 1225. Vid Visby stifts bildande 1572 blev den domkyrka.

Stora kapellet på sydsidan, som på medeltiden kallades för Mariakapellet, uppfört omkring 1300 anses vara ett av Sveriges vackraste gotiska rum.
Strax intill finns det Swertingska kapellet,
uppfört 1349 med påvens tillstånd antagligen av bröderna Swerting.

Sankta Maria kyrka är den enda av Visbys medeltida kyrkor som ännu är i bruk.
1 comment:

Eva said...

vilka fina bilder från kyrkan när tog du dem?