Sunday, January 29, 2012

Forsby kyrka

Idag var jag vid Forsby kyrka, som är Sveriges äldsta daterade kyrka (enligt en inskription i kyrkan invigdes den år 1135). Kyrkan är byggd i romansk stil som absidkyrka. Då man förr i tiden brukade bygga kyrkorna på platser där man sedan gammalt brukade samlas, till exempel på platser där begravning skedde, så är Forsby kyrka byggd på en gravhög från järnåldern. Gravhögen är 45 meter i diameter, vilket är en storlek på gravhög som förr betecknades som kungshög. I anslutning till kyrkan finns en klockstapel från 1704.

Klockstapeln är en typ av torn och en särskild konstruktion, i form av en galge eller bock, där man hänger upp kyrkklockan. Klockstapeln är en utveckling av den sydeuropeiska kampanilen, och finns främst i Skandinavien, norra Tyskland och Nederländerna.
Före 1700- talets mitt hängdes klockorna oftast i stapeln, senare i kyrkans torn. Under den senare delen av 1900- talet blev det återigen vanligt med fristående klockstaplar vid kyrkbyggen.


No comments: