Saturday, July 18, 2009

Bhagavad Gita

"Liksom en människa sätter på sig nya klädnader och överger de gamla,
så antar själen nya materiellla kroppar och överger de gamla och odugliga."
(- Bhagavad Gita kap. 2 vers 22)

No comments: