Tuesday, March 24, 2009

E.M.D - Alone


Som jag har skrivit tidigare så har jag haft svårt för alla Idolartister, men nu är jag helt såld på Danny & co. Detta är E.M.D med Alone. Bra melodi, bra text. Får rysningar när jag hör den!

No comments: